De AUDIT-C screent of, indien u alcohol gebruikt, doorpraten op dit onderwerp wenselijk is.  We gebruiken de 4DKL ook als outcome-meting, de AUDIT alleen om bij aanvang van ons contact te screenen op mogelijk zorgwekkend alcoholgebruik.

Na de 4DKL test is deze AUDIT-C toegevoegd. De volledige AUDIT (engelstalig) vindt u hier